maandag 5 september 2005

Elvira beats again

Vanavond verscheen er weer een CF'er in de media en was er wederom positieve aandacht voor longtransplantatie.
SBS6 had tijdens de uitzending van Hart van Nederland een item over een nieuwe vorm van longtransplantatie; de zogenaamde non-hart-beating donatie.

Bij non-heart-beating donatie vindt, in tegenstelling tot heart-beating donatie, uitname van de organen plaats nadat de circulatie is gestopt en een hartstilstand is opgetreden. Met het gebruik van deze nieuwe techniek verwacht het UMC Groningen het aantal longtransplantaties in Nederland met 25% te kunnen uitbreiden tot 50 transplantaties per jaar.
Longtransplantaties werden tot nu toe alleen uitgevoerd met longen van hersendode heart-beating donoren, waarbij de ademhaling en de bloedstroom kunstmatig op gang worden gehouden tot het moment van uitname van de organen. Met de nieuwe techniek is donatie nu ook mogelijk nadat de circulatie is gestopt en de patiënt is overleden aan een hartstilstand.

Elvira is de allereerste patiënte in Nederland die donorlongen heeft gekregen via deze nieuwe techniek.

Geen opmerkingen: