dinsdag 2 december 2008

¡ʞǝƃ sı ʇsǝǝl ʇıp ǝıʍ

¿uǝdʎʇ ǝʇ doʞ ǝp do sǝɾʇɥɔıɹǝq unɥ ɯo uǝpuıʌ ƃıuıǝƃ ʇǝɥ ǝıp uǝsuǝɯ ɹooʌ uɐɐʇsǝq ʞnǝɹds uǝǝ ʞoo ɹǝ noz

uǝzɐlƃ uǝ uǝɹnǝp do
uǝɯɐu unɥ uǝʌɾıɹɥɔs
uǝzɐʍp uǝ uǝʞʞǝƃ

:uǝpɹooʍ ǝzɾıʍ ǝp ʇǝɯ uǝɹo ǝp ɯo lɐɐqɹǝʌ ǝɯ ǝz ƃǝols 'sɐʍ pɯǝʇsǝq ǝɾpuɐɥ ɹǝʞuıl ǝpuǝlɐɥʇın uɾıɯ ɹooʌ ʇǝıu ʇǝɥ ʇɐp puoʌ uɐʌ ɹǝpǝoɯ uɾıɯ ɹɐɐʍ ɹɐɐɯ 'uǝɹǝpǝılʞ ǝʇ ʇɐz ǝɾpoʌ pɯǝʇsǝquo uǝƃo uɾıɯ uı uǝǝ do suǝǝ ɹǝǝʍ ɹǝƃǝoɹʌ ʞı slɐ

Hier kun je zelf los gaan!

1 opmerking:

Kata zei

hier komt mijn truucje goed van pas: door alt + een van de pijltjestoesten in te drukken kun je je beeldscherm op z'n kop of op z'n kant zetten. Experimenteer maar, erg leuk (en nutteloos).
En nu dan dus, voor het eerst in mijn leven, praktisch.